Početak godine, zbog promenljivih okolnosti vezanih za epidemiološku situaciju, prošao je sa manjim brojem javnih programa nego što je uobičajeno. Ipak, korisnici su uspeli da organizuju jedan broj događaja otvorenih za posetioce pa su se tako dogodili različiti performansi (“RAY”, “Slučaj reparacija”, “Afterlife party with Evergreen Eve”), izložbe (“Moja soba je moja vladina kancelarija”, “Morfologija nade”, “Foto fokus: Ispod kože” – u sklopu “Femix” festivala) i okrugli sto sa temom “Bal pod maskama: Položaj igrača i koreografa savremene umetničke igre”. Održana je i nekolicina filmskih projekcija, uključujući “Veče kratkog metra”.

Redovne aktivnosti i otvoreni procesi održavali su se u obimu u kom su važeće mere dozvoljavale, i nastaviće da se odvijaju u skladu sa mogućnostima. Možete pogledati pregled otvorenih procesa ovde.

U prethodna dva meseca započeli su i interni programi jačanja kapaciteta redovnih korisnika KC Magacin, u sklopu tekućeg projekta namenjenog dodatnom poboljšanju uslova za rad kulturnog centra i podržanog od strane European Endowment for Democracy.

Radionice predlažu, osmišljavaju i vode sami korisnici, sa ciljem da se ojačaju sposobnosti kolektiva korisnika da samostalno upravlja, brine i raspolaže resursima kulturnog centra, kao i da dođe do razmene znanja i veština korisnih pri obavljanju delatnosti u polju savremene kulture i stvaralaštva.
Prva radionica unutrašnje razmene znanja započela je početkom marta i osmišljena je tako da osposobi polaznike da primenjuju različite tehnike izrade scenografije i rekvizite, koristeći se jeftinim i dostupnim materijalima.

U sklopu istog projekta, u Magacinu se odvijaju i važni infrastrukturni radovi. U januaru je dovršen deo radova, zahvaljujući kojim je prilagođen pod u podrumskim prostorijama. Tokom januara, februara i marta, korisnici Magacina, na čelu sa Timom za tehničko održavanje, učestvovali su u rekonstrukciji toaleta, kroz niz radnih akcija različitog obima, učinivši toalet dostupnim za korisnike kolica.

U ovom procesu takođe je došlo do neformalnih razmena znanja pa su neki korisnici imali priliku da, uz odgovarajući nadzor i podršku, uče da koriste neke od alata i mašina, poput gera za sečenje metala, brusilice, aparata za varenje u Otvorenoj radionici/Praksi, u Kraljevića Marka 6, i tako učestvuju u pojedinim etapama pripreme materijala za novi toalet.

Mart ove godine takođe je bio značajan i po tome što je obeležio petu godinu korišćenja onlajn platforme kojom je operacionalizovan Otvoreni kalendar. Model Otvorenog kalendara prema kom KC Magacin funkcioniše od početka 2015. usvojen je na javnoj raspravi, nakon predloga radne grupe Asocijacije NKSS. Od tog trenutka, Magacin funkcioniše kao deljeni prostor dostupan svima, kojim upravljaju, koji održavaju i unapređuju njegovi korisnici. U onlajn verziji otvorenog kalendara do marta ove godine je zabeleženo 10954 unosa.

Foto tim KC Magacin beležio je dešavanja u Magacinu pa vas pozivamo da pogledate i odabir fotografija koji su članovi tima pripremili kao osvrt na prethodna tri meseca!