Magacin u Kraljevića Marka 6

Kao i veći deo ostatka kompleksa KC Magacin, prostor površine 350 m2 u Kraljevića Marka 6 je deo bivšeg skladišnog prostora izdavačke kuće Nolit. MKM6 je jedan od dva magacinska podruma. MKM6 i MKM4 se nalaze jedan nasuprot drugom i na taj način formiraju mali potez zatvorenog javnog prostora i neformalno unutrašnje dvorište Magacina.

Prostor MKM6 se koristi kao otvorena radionica sa alatima za proizvodnju skulptura, instalacija, interaktivnih mašina, scenografija, rekvizita, modela i prototipa, kao i za tehničku edukaciju i samoedukaciju. Neki od stalnih korisnika MKM6 su program “Praksa makerspace” Karkatag kolektiva, ZMUC radionica, biciklističke grupe i drugi. U okviru programa “Praksa”, od 2015. godine je svoje ideje koncipiralo, projektovalo i realizovalo više od 200 umetnika, arhitekata, studenata i mladih. Pored toga, MKM6 funkcioniše kao baza za održavanje i unapređivanje čitavog kompleksa KC Magacin.