Loading Events
This event has passed.

Sedmi pozorišni festival dece i mladih Mater Terra sa predstavama koje se bave temama iz oblasti ekologije i ekologije duše će se održati 29.novembra.
Ekologija duše je kovanica koja za tim koji organizuje festival podrazumeva zdrave i razvijene međuljudske odnose, otvorenost i prihvatanje drugog i drugačijeg, razvijanje empatije i aktiviranje solidarnosti i podrške.

Festival nekompetativan, jer je je namera festivala uspostavljenje novih odnosa i malih ostrva drugačijeg i pravednijeg sistema vrednosti sa kojim bi deca i mladi trebalo da se upoznaju, kao alternativu sadašnjem preovladavajućem sistema nadmetanja, kupovine i prodaje, apatije i nebrige za drugog, za prirodu i planetu uopšte.
Pored predstava grupa, koje će se igrati uživo ili onlajn, planirana je tribina sa temom “Dramsko i plesno obrazovanje dece i mladih u kriznoj 2020.” u kome će se predstviti najinovativnije prakse rada, uključujući rad sa mladima u okviru festivala “Na sopstveni pogon”, uz održavanje okruglog stola o budućnosti dramskog i plesnog obrazovanja.

Festival organizuje Centar za dramu u edukaciji i umetnosti-CEDEUM i Udruženje Umetnička Utopija-UUU.
festival.mater.terra@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/festival.mater.terra/