• Kako funkcioniše Magacin?

Kulturni centar Magacin je samoorganizovani prostor namenjen umetnosti, kulturi i društvenosti. Magacin funkcioniše kroz model otvorenog kalendara i na taj način je svakodnevno besplatno dostupan stotinama korisnika koji zajedno doprinose očuvanju i unapređenju prostora. Magacin se ne može koristiti u komercijalne svrhe, za reklamiranje sponzora, naplaćivanje treninga i časova ili naplatu ulaznica. Magacin nema nijednog zaposlenog, već njime upravlja zajednica njegovih korisnika prema zajednički uspostavljenim pravilima korišćenja, principima i vrednostima, a komunikaciju sa korisnicima i zakazivanje termina koordiniše koordinator koji se menja na mesečnom nivou.

  • Kako se postaje korisnik Magacina?

Ukoliko ste zainteresovani da koristite neki od prostora Magacina (link), potrebno je kontaktirati koordinatora, sa upitom za konkretni prostor, datumom održavanja kao i predstavljanjem vas/vaše organizacije i programa koji želite da održite. pokažu interes za redovno korišćenje prostora, ukoliko pristaju na uslove korišćenja i održavanja prostora, ukoliko deluju u skladu sa vrednostima Magacina, i ukoliko Skupština korisnika na redovnom zasedanju, nakon predstavljanja novog korisnika i njegovih/njenih aktivnosti, nema prigovor na rad organizacije koja se kandiduje za redovnog korisnika

  • Da li mogu da iznajmim prostor u Magacinu?

Nijedan prostor u Magacinu ne može da se rentira niti naplati usluga njegovog iznajmljivanja.

  • Za šta se može koristiti prostor Magacina? Koja su pravila korišćenja?

Multifunkcionalni prostor Magacina se može koristiti za izvođenje, izlaganje, probe, treninge, tribine, projekcije, prezentacije, edukaciju, produkciju, stvaralaštvo i administrativno kancelarijski rad. Programi su pre svega iz oblasti savremene umetnosti i kulture, zatim obrazovni i informacioni programi namenjenim razvoju kapaciteta organizacija civilnog društva, neformalnih grupa, pojedinaca i drugih subjekata u oblasti kulture, obrazovanja, mladih, medija, ljudskih prava, socijalnih pitanja, urbanog razvoja. Javni događaji imaju prednost održavanja. Principe i uslove korišćenja Magacina možete pogledati ovde. Specifikacija prostora Magacina je dostupna na ovom linku.

  • Koliko unapred mogu da rezervišem termin?

U zavisnosti od tipa događaja Magacin se može rezervisati:
Javni događaj koji je definisan i ima osnovne informacije – rezervacija maksimalno 4 meseca unapred
Pripreme javnih događaja, probe i kreativni procesi – rezervacija maksimalno 2 meseca unapred
Sastanci i redovni treninzi i slično – rezervacija maksimalno 1 mesec unapred
Potvrđene međunarodne saradnje (uz pismo o saradnji od partnera) – rezervacija maksimalno 12 meseci unapred

  • Da li Magacin raspolaže opremom? Kako mogu da je pozajmim?

Magacin raspolaže određenim fondom opreme koja može da se ustupi po potrebi (projektor, reflektori, kablovi, ozvučenje, monitori, stolice). Ukoliko je oprema za određeni datum dostupna, može se ustupiti uz prethodni dogovor sa koordinatorom, prilikom  samog zakazivanja termina. Potrebno je da se dogovori prilikom zakazivanja termina.

  • Da li Magacin ima nekog da mi pomogne oko postavljanja izložbe, uređenja prostora ili tehničke pomoći?

Magacin nema nijednog zaposlenog, te je priprema, organizacija i realizacija programa na vama. Sami ste odgovorni za nabavku opreme koju Magacin ne poseduje i povezivanje sve tehničke opreme.

  • Koje su moje obaveze kao korisnika prostora?

Odgovorno ponašanje, poštovanje kućnog reda i principa korišćenja, ostavljanje prostora u prvobitnom stanju.

  • Šta ne smem da radim u Magacinu?

U Magacinu ne možete organizovati događaje u komercijalne svrhe, prodajne izložbe, koristiti ga za reklamiranje sponzora, naplaćivanje treninga i časova i naplata ulaznica. Zabranjeno je pušenje. Ne smete preduzimati nikakve promene ili radove koji bi se mogli smatrati infrastukturnim bez konsultacije sa ostalim korisnicima. Nedozvoljena ponašanja u Magacinu su diskriminacija, uznemiravanje, predrasude, religijski i programi političkih stranaka, privatizacija prostora i ostvarivanje profita.