Konkurs: “Za 1000 dinara”
Ostavinska galerija
Kulturni centar Magacin

Rok za prijave: 2. 12. 2018. 
Trajanje izložbe: 17. – 23. 12. 2018.
_ _ _

“Za 1000 dinara” je otvoreni konkurs Ostavinske galerije koji poziva autore da proizvedu novi ili izlože već postojeći umetnički rad u vrednosti od 1000 dinara. Prvih 25 prijava koje odgovaraju raspisu konkursa bice podržano i izloženo u okviru postavke. Prijave koje stignu preko broja od 25 neće više biti razmatrane. Dakle, požurite!

Ovaj konkurs propituje koliko i kakve umetnosti može da se napravi ili izloži za 1000 dinara i koji su drugi materijalni i nematerijalni resursi sadržani u umetničkom radu. Umetnici koji izlažu novi rad dodatno mogu koristiti sva sebi dostupna sredstva za produkciju i izlaganje rada uz obavezu kvantifikovanja i valorizacije svih utrošenih sredstava i resursa.

Autorima koji za izložbu produkuju nove radove će osim budžeta od 1000 dinara, koji obezbeđuje Ostavinska galerija, na raspolaganju biti i korišćenje radionice Praksa mejkerspejs, fonda opreme KC Magacin, i znanja i veština tima Ostavinske galerije.

Na konkurs se mogu prijaviti umetnici i umetnički kolektivi, koji se bave bilo kojom umetničkom oblašću. Rok za prijavu radova je 2. decembar. Izložba će trajati od 17. do 23. decembra u prostoru Ostavinske galerije Kulturnog centra Magacin u Kraljevića Marka. U skladu sa principima funkcionisanja galerije, umetnici će biti pozvani da zajedno učestvuju u dežurstvima koja će ovu izložbu držati otvorenom.

Prijava za učešće u “Za 1000 dinara” treba da sadrži:
1. Kratak opis rada (do 200 reči)
2. Kratko obrazloženje kako rad odgovara na zadati okvir (do 200 reči)
3. Tehničke specifikacije rada (tehnika, dimenzije, trajanje i sl.)
4. Kratku narativnu biografiju autora (do 100 reči)
5. Vizuelne priloge, ukoliko postoje

Prijave se šalju mejlom na: ostavinska.galerija@gmail.com

Umetnici su u obavezi da sami dopreme radove i/ili svu potrebnu opremu i rekvizite za izvođenje (osim onih dostupnih u fondu opreme KC Magacin, o čemu se dogovara putem email-a) u zakazanom roku u Magacin u Kraljevića Marka. Organizator će obezbediti i fotodokumentaciju, kao i promovisanje izložbe dostupnim kanalima. Prijavljivanjem na konkurs, kandidati prihvataju sve uslove organizatora izložbe, koji su navedeni u konkursu.