Marija Ručara, predstava Hleb teatra

MKM 4 Kraljevića Marka 4, Beograd

„Marija Ručara“ je scenska interpretacija nepravedno zaboravljenog dela srpskih nadrealističkih pesnika Dušana Matića i Aleksandra Vuča

Ekopokalipsa

MKM 8 Kraljevića Marka 8

Eksperimentalni stil performansa inspirisan radioničarskim pristupom