U prethodnoj godini, KC Magacin je delio neizvesnost sa kojom su se suočavale njegova neposredna okolina i ostatak sveta. Početak godine krenuo je naizgled kao i obično, sa velikim brojem planiranih programa. Samo u januaru i februaru, dogodili su se veče performansa „Fali ti jedan papir”, predstava „ProSlava“, predstavljanje osmog broja MANEK-a, održana je peta pretpremijera predstave „Doći će partizani opet“, kao bazu ga je koristila kritična masa biciklista, održane su filmske projekcije Kino kluba „Barut“, performans „Audicija“; različite plesne i druge radionice, izložbe, predavanja, a radnom akcijom korisnika, sprovedeno je grejanje i internet u prostor Ostavinske.

U martu je, međutim, veliki deo programa otkazan, a zatim se Magacin (kao i druge institucije kulture) i potpuno zatvorio. Kolektiv redovnih korisnika KC Magacin bio je suočen sa odlukama o tome kako postupiti i kako brinuti o Magacinu za vreme vanrednog stanja. Obavljene su obimne nabavke higijenskih sredstava i postavljen je „dezinfekcijski punkt“ na ulazu.

Premda je na nekoliko meseci obim korišćenja prostora drastično smanjen, KC Magacin je nastavio da služi kao resurs. U njemu su se skupljale donacije u hrani za Solidarnu kuhinju, a kolektiv redovnih korisnika konkurisao je za dobijanje fondova pri Evropskoj fondaciji za demokratiju (European Endowment for Democracy) i uspeo da dobije finansijsku podršku. Tako su pokrenuti infrastrukturni radovi u prostoru, koji uključuju i pretvaranje KC Magacin u prostor dostupan korisnicima kolica. Pokrenut je rad na osnivanju fonda opreme koji će učiniti različitu tehničku opremu besplatno dostupnom akterima na nezavisnoj kulturnoj sceni.

U letnjem periodu, epidemiološka situacija je postala povoljnija i ponovo su počela javna događanja i različiti treninzi i probe. Ovaj period su intenzivno zaokupile izložbe („The struggle“, „U zdravom telu zdravi duhovi“, „Hard pressed“, „art+science lab“), kao i performansi u sklopu Mimartovog festivala autoperformansa „Spot“: „Šta da radimo?“, „Glava u oblacima“, „Aquarius“, „Dezinfekcija“ i brojni drugi.

Oktobar mesec je, kao i godinama unazad, obeležio i festival savremenog plesa i performansa „Kondenz“ Stanice servisa za savremeni ples, gde se u programu, pored plesnih predstava „Nothing can go wrong“, „Neusamljeno osamljen solo na vezi“, „Finale“, prikazao i film o koreografu Dušanu Muriću. Na festivalu se našla i „Preobuka nula otpada“, prvi javni događaj novoosnovanog radnog tima u KC Magacin, grupe za ekologiju. Istog meseca, u Ostavinskoj je održan deo programa festivala stripa „Novo doba“. Učesnice Škole aktivističkog performansa (ŠAP), koju je pripremio Hleb teatar, na celovečernjem ekspozeu su imale priliku da prikažu svoje autorske radove u formi performansa. Tada je počela sa radom i dvomesečna škola savremenog cirkusa za decu „Talentarijum“. I održan je prvi koncert klasične muzike “Jedan na jedan”.

Višemesečan besplatni edukativni program „Dance survivors“, organizovan od strane Stanice, sačinjen od različitih plesnih radionica, ponudio je paletu plesnih praksi. U okviru istog programa organizovane su i filmske večeri „We do things for the first time“.

Uprkos ograničenim mogućnostima, u novembru je bilo još javnih događanja u KC Magacin. Između ostalog, održana je izložba „NE SADA“, organizovan je plesni betl, izložba “Izolacija” u sklopu festivala Vizualizator, multimedijalna monodrama „2020“, radionice „Koreografija pisanja“ i izložbe inostranih umetnika na rezidenciji u Beogradu: „Shades of white“ i „Beograd?“. Cirkusferin Cirkobalkana festival koristio je Ostavinsku kao bazu za umetnike tokom festivala.

U Magacinu su se sa relativnim kontinuitetom i epidemiološkim merama u vidu, održavale i brojne druge filmske projekcije, plesne i cirkuske radionice i treninzi – “Dancing on the edge”, “Jutarnja sloboda”, brejk trening, otvoreni žonglerski treninzi, performansi i izložbe, a Magacin je bio i mesto za rad na novim produkcijama velikog broja izvođačkih i drugih umetnika i radnika u kulturi.

Na zimu, kada je pandemija ponovo uzela maha, krenuli su radovi na adaptaciji podruma i toaleta KC Magacin. Jedan deo predviđenih radova, koji je podrazumevao unapređenje poda u podrumu, dovršen je, a radovi na prilagođavanju toaleta za pristup kolicima su započeti i sprovođeni i uz učešće korisnika.
Celokupni program javnih događaja, u decembru su zaokružili i izložbe „Narcissus“, „Prirodno-veštačko“ i jednodnevna izložba „Leptir (metamorfoza)“, plesne predstave “Flores” i “Evergreen Eve – afterlife party” i plesna predstava za decu “Tu sam ispod polovine kapi”, kao i cirkuski performans “Celebrating the World” i muzički koncert “Putovanje kroz muziku” umetnika iz Argentine koje je Magacin ugostio na nekoliko meseci.

Veliki deo prošlogodišnjih događanja u prostorima u Kraljevića Marka 4-8 uspeo je da isprati i zabeleži foto-tim Magacina pa vas pozivamo da pogledate i galeriju fotografija koju su članovi tima pripremili kao retrospektivu na 2020. godinu. Na stranci Program na sajtu KC Magacin možete detaljnije da se obavestite o prethodnim i tekućim događanjima u Magacinu.