U okviru projekta “Magacin – ka održivoj superstrukturi“, podržanog od strane “European Endowment for Democracy”,  u Kulturnom centru Magacin su planirani, pripremani i izvršeni radovi na izradi rampe na ulazu u prostor za korisnike kolica, kao i renovirani toaleti uključujući i izradu kabine adaptirane za korisnike kolica.

Sve radove (izuzev keramičarskih) su isplanirali, projektovali i izveli korisnici i prijatelji Magacina, kroz niz radnih akcija održanih počev od zime 2020. godine. Tako smo jedni od drugih naučili i pomagali da krečimo, gletujemo, hidroizolujemo, varimo, brusimo, farbamo, cevi sprovodimo, lepimo, lomimo, rušimo i gradimo. 

Adaptacija Magacina u prostor dostupan korisncima kolica dovršena je  u vreme održavanja godišnje skupštine redovnih korisnika Magacina i obeležena gostovanjem dokumentarne plesne predstave “I bi znakovni jezik” Kulturno umetničkog društva Radivoj Korać, i prikazivanjem plesnog inkluzivnog filma “Pogled”, Grupe “Hajde da…”.

Adaptacija toaleta je podrazumevala radove rušenja betonskih konstrukcija, zidanih portala prethodnih toalet kabina, skidanje vrata, deinstalaciju lavaboa, denivelaciju poda, rušenje zida oko ulaznih vrata u toalet, radi proširenja za kolica, obijanje starih zidnih pločica, izradu nove osnove poda, deinstalaciju elektro mreže prostorije kao i premeštanje vodovodnih i odvodnih cevi, postavljanje gipsanih zidova, krečenje gornje polovine zidova, kao i novih podnih i zidnih pločica, obijanje starog i ugradnju novog pvc prozora, izradu, farbanje, i postavku konstrukcija i (od recikliranih materijala) panela za 5 kabina (od kojih jedna služi kao ostava za hemiju i sredstva za čišćenje, 3 toalet kabine, od kojih je jedna adaptirana za osobe koje koriste kolica, i jedna tuš kabina), postavku tuš kade, starih lavaboa, novog bojlera i novih ogledala.

Izrada rampe je tekla od idejnih predloga i skica, premera, do pregovora sa komšijama u vezi pravljenja nove kombinacije korišćenja parking mesta, kroz izradu svih delova rampe ponaosob, pa i njihovo spajanje i pričvršćivanje, do finalne obrade cinkom, kao zaštite od dalje korozije tokom upotrebe.

Radove je predvodio Tim za Tehničko Održavanje KC Magacin (TTO), ali su kao i uvek do sada, u radne akcije bili pozivani i uključeni svi ostali redovni korisnici Magacina.

Dobrodošli u Magacin!