U Beogradu je od 18-20. aprila održan sastanak članova Trans Europa Halles mreže iz balkanskih država.

Sastanku su prisustvovali predstavnici nezavisnih kulturnih centara: Pekarna/Maribor, Rojc/Pula, Magacin/Beograd, Rex/Beograd,  Ambasada/Temišvar, 7Arte/Mitrovica, mreža kulturnih organizacija JADRO iz Makedonije i direktorka TEH mreže Mike Renders.

Trans Europe Halles (TEH) je mreža evropskih nezavisnih kulturnih centara pokrenutih od strane građana i umetnika. TEH okuplja gotovo 90 multidisciplinarnih kulturnih centara i drugih kulturnih organizacija iz cele Evrope.

Cilj sastanka bio je kreiranje regionalne podmreže TEH-a. TEH Balkan će služiti kao sinergijski mehanizam saradnje, razmene i razvoja programa između nezavisnih centara, ali i kao sredstvo zagovaranja prema donosiocima odluka. Jedan od ciljeva je i  istražiti specifične potrebe centara, iskoristiti postojeći potencijal mreže i stvoriti platformu koja će služiti razvoju svojih članova, ali i umetnika i javnosti na Balkanu.  Cilj je jačanje kapaciteta nezavisnih kulturnih centara kroz prenos dobrih prakse i znanja, stvaranje okvira i uslova za njihovu saradnju i razvoj, kao i za sprovođenje saradničkih projekata i osnaživanje aktera koji dopinose razvoju kulturnih politika u regionu.