Loading Events
This event has passed.

Voditeljka: Milena Pavlović Stamenić

Vreme i mesto: 5-8 decembar 2019, KC Magacin (Kraljevića Marka 4-6) Beograd, 18-21h.

Tema radionica: Majke i ćerke – šta učimo jedne od drugih, ko postajemo iz tih odnosa, kakvi su naši odnosi, koji stereotipi se pojavljuju u vaspitanju i da li smo ih svesne.

Cilj radionice: Podsticanje i podrška učesnicama da kroz pokret istraže svoje granice, budu podržane da ih prevazilaze, da kroz fizički izražaj ispričaju svoje priče, da osveste odnos majka-ćerka, da postave pitanja sebi ali i onoj drugoj.

Učesnice: majke i ćerke (koje ne moraju neminovno biti u srodstvu, ali žele da se posvete ovim pitanjima).

Metode: slobodni ples, vežbe autogenog treninga, metode Rudolfa Labana, automatski pokret i drugi postupci. Poneti komfornu garderobu u kojoj biste se mogle kretati slobodno.

Zainteresovane bi trebalo da popune prijavni formular koji možete naći na linku https://forms.gle/KdjYWCFWNEjYFNxN6 do 27.novembra 2019.

Kratka biografija Milene Pavlović Stamenić
Istražujem u umetnosti i o umetnosti. Izražavam se kroz teatar pokreta, fotografiju, slikanje i poeziju. Nakon višegodišnjeg iskustva u radu sa decom posvetila sam se istraživanju pokreta kroz brojne radionice ali i prakse u Srbiji, Poljskoj, Sloveniji i Italiji. Neke od njih su fizički teatar, savremeni ples, autogeni trening, razvojni pokret Veronike Šerborn, Feldenkrajs metoda i joga. Konstantnom primenom Razvojnog pokreta u svom radu sa decom postajem i sertifikovani trener ove metode nakon završene obuke prvog stepena. Bila sam deo nekoliko trupa – Ogledalo, Teatar Libero, UmPar Kap i Otvorenog kruga Novi Sad.
Aktivistički teatar smatram jako bitnim jer na taj način sve naše priče iz života postanu vidljivije, postavljaju se pitanja i mogu se inicirati promene. Promene počinju u pojedincu tako da nastojim da budem primer onoga za šta se zalažem.