Loading Events
This event has passed.

Svrha predavanja jeste da slušaocima pruži – kako sa lične tako i sa kritičko-istorijske distance – pregled o pojavi, rastu i uticaju političke desnice na raspad SFRJ. Biće reči o tome kako se formirala, razvijala, koja joj je bila društvena baza i koji su ideološki elementi bili u centrru njene aktivnosti. Takođe i načini njenog predstavljanja u javnosti i akteri koji su joj pružali prikrivenu ili otvorenu podršku.

Iz ovog jugoslovenskog iskustva sa desnicom, mogu se naći neki odgovori ali i pouke u kontekstu nadiruće ekstremne desnice i populizma u današnjoj Evrpi i svetu.