Loading Events
This event has passed.

Predavači: Boris Čakširan i Ljubica Beljanski Ristić

Ljubica i Boris, kao dugogodišnji saradnici u oblasti dramskih radionica i jedni od pokretača Bitef Polifonije, sreću se na isti način nakon dvadeset godina od osnivanja Bitef Polifonije, i u vidu dijaloga govore o radionici kao o umetničkom činu.
Različite forme radionica, bazirane na dramskom, fizičkom i plesnom teatru, mogu biti realizovane sa elementima edukacije, građenja dramskog materijala na osnovama iskustva učesnika, ili mogu biti bazirane na nekom tekstualnom predlošku, ali ne moraju uvek predstavljati i umetnički čin.
Zalaganjem za nove forme obrazovanja kroz dramu u edukaciji, ili teatar u edukaciji, prema najnovijim iskustvima, smatra se da je emotivno učenje jedno od najznačajnijih sfera u oblasti obrazovanja.
Radioničarski pristup naravno podrazumeva razne oblike rada, a emotivno učenje je jedan od elemenata u procesu koji donosi nova iskustva. Da bi se ona desila, koliko onaj koji vodi ima u vidu i na koji način kreira procese koji sami po sebi treba da budu definisani i kao umetnički čin…
Razovor o ovim iskustvima svim učesnicima u teatru može biti dragocen.

Ljubica Beljanski – Ristić je dramski pedagog, koja već četrdeset godina radi i pomera granice u oblasti dramske pedagogije, kao i shvatanja i unapređenja pozorišta za decu i mlade, ali i razumevanju savremenih tokova teatra i dekonstrukcijama procesa nastanka predstava i komunikacije kada predstava nastavlja komunikaciju u interakciji sa publikom. Svoje angažovanje u ovoj oblasti započela je krajem sedamdesetih godina prošlog veka osnivanjem Škozorišta, dramskog studija za decu školskog uzrasta, zasnovanog na principima igre, na stvaralačkim procesima i na aktivnom uključivanju dece u proces koji danas zovemo – radionice sa predstavama dece za decu u obliku pozorišta participacije.
Poslednjih dvadeset godina, Ljubica se nalazi na čelu Bitef Polifonije, pratećeg programa Bitef festivala koji traga za polifonim konceptima svog oblikovanja, organizovanja i prezentovanja sa fokusom na ulozi umetnika u radu s mladima, uključujući i publiku u pokretanje novih pozorišnih inicijativa i novih akcija umetnosti za društvene promene danas.
Dobitnica je brojnih priznanja i nagrada od kojih su poslednje Nagrada za životno delo „Mali princ“ za izuzetan doprinos razvoju kulture i pozorišne umetnosti za decu, koju dodeljuje Međunarodni festival pozorišta za decu u Subotici, i Nagrada Hrvatskog centra za dramski odgoj za trajan doprinos razvoju dramskog i pozorišnog odgoja za umetnost i putem umetnosti ostvaren dugogodišnjim umetničko-pedagoškim, istraživačkim, publicističkim te zagovaračkim delovanjem na području cele regije.

Boris Čakširan je naš poznati kostimograf, scenograf, koreograf i reditelj. Diplomirao je kao slikar – kostimograf na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, a u oblasti teatra specijalizovao se u Velikoj Britaniji i SAD.
Boris je višestruki umetnik, koji je pored rada u oblasti teatra i plesa vodio i brojne radionice u SAD, Velikoj Britaniji, Italiji, Izraelu, Poljskoj, Rumuniji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini. Kao scenograf i kostimograf je radio na mnogim velikim projektima u Srbiji i inostranstvu, na televiziji i u pozorištu, kao i na brojnim filmskim koprodukcijama sa Italijom, Francuskom, Nemačkom i SAD.