Loading Events
This event has passed.

U centralnom Prostoru KC Magacin održava se predavanje o samoodrživosti od 17h

Predavanje ima za cilj ne da obuči i osposobi pojedince i grupe, već da im da sveobuhvatnu sliku o problemima sa kojima se mogu suočiti u prelaznom i-ili kriznom periodu i pre svega o konkretnim pojmovima i priručnicima dobre prakse na zadate teme. Ujedno cilj mi je da predavanje obogatim dijalogom i ličnim iskustvima. Trajanje 3 sata sa pauzom od 20 min Neke od tema su: Predvidjanja i projekcije za CEE region istočne Evrope i bezbedonosna kultura Šta čini zajednicu? Principi, vrednosti, etika, odlučivanje Dostupna pijaća voda – Niskotehnološka filtracija Izvori, kaptaže, bunari, rezervoari, sakupljanje kišnice, niskotehnološke pumpe, lokalni mikro vodovodi, tretman voda. Ekološka gradnja Topografija, prirodne nepogode, tlo i okruženje, niskotehnološke tehnike podizanja tereta, gradnja ciglom, stabilisanom zemljom, balama slame, kamenom, PAHS delom ukopane kuće, pasivne solarne kuće, drvo, ferocementi i ultralaki betoni. Koncepti ekološkog grejanja Pasivna solarna gradnja, sekundarne i tercijarne peći,termalne mase, biogas… Higijena – eko kućne hemikalije za ličnu higijenu, kompost toaleti, tretman otpada i voda Socijalna medicina, ratna medicina, tradicionalna medicina (farmakopeja i farmakognoza) Održiva (konzervaciona poljopriovreda) , organsko voćarstvo, povrtarstvo i ratarstvo. Veštine – obrada gline, kovački zanat i metalurgija, stolarski zanat, pletenje pruća, Tehnike prirodne prerade i očuvanja hrane…

Predavanje traje tri sata sa pauzom.