Loading Events
This event has passed.

Predavanje i diskusija: Kolektivna odgovornost i alternative zatvorima i policijskoj kontroli

NAPOMENA: Prezentacija i razgovor će biti na engleskom jeziku.

Šta bi trebalo da se radi kada je neki član ili članica zajednice povređen/a? Kako možemo da budemo odgovorni i da i druge ljude pozovemo na odgovornost, a da time ne činimo dalju štetu jedni drugima? U ovom razgovoru ćemo istražiti alternative zatvaranju, nadzoru i prisilnom sprovođenju pravde, kao i rešenjima koja se baziraju na kaznama. Razmišljaćemo o tome šta se sve dešava u zajednici kada je prioritet u rešavanju konflikata mentalna i fizička dobrobit svih njenih članova i prevazilaženje problema u celosti, a ne samo poravnavanje računa.

Prezentacija će trajati oko 45 minuta, nakon čega će uslediti diskusija. Ovog puta razgovor vodi drugarica iz Londona, sa dugogodišnjim iskustvom u radu u kolektivima koji se bore protiv nasilja u porodici i vezi ovog problema sa načinom na koji se on tretira u zakonima i politici u užem smislu, sa pokretima koji se bore za zamenu zatvorskih kazni konstruktivnijim praksama u Velikoj Britaniji i Nemačkoj.