Loading Events
This event has passed.

Marks21 vas sa ponosom poziva na prvu diskusiju ženske sekcije u okviru Marksbuke. Na ovoj diskusiji razgovaraćemo o uticajima mera štednje na žene!

„Mere štednje“ su fenomen koji je i te kako rodno određen, kako po svojim karakteristikama, tako i po svojim efektima. Žene su posebno na udaru mera štednje, i to one najranjivije među nama: radnice, penzionerke, nezaposlene, samohrane majke, imigrantkinje, pripadnice etničkih manjina, žene iz ruralnih krajeva i žrtve nasilja.
Politika „štednje“ rezultat je dužničke krize. Seče u javnom sektoru direktno utiču na porast stope nezaposlenosti među ženama, smanjivanje plata i penzija radnicama, odnosno na sve veću nesigurnost zaposlenja, što žene iz sfere plaćenog rada primorava na povratak u privatnost domova, gde izolacija i neogračeno „radno vreme“ zamenjuju mogućnost organizovanja i pobune na radnom mestu.

Dođite da razgovaramo o tome kako mere štednje podrivaju programe koji promovišu ravnopravnost polova u svakom aspektu života žena. Dođite da razgovaramo kako da izgradimo ženski front protiv „mera štednje“!