Loading Events
This event has passed.
U petak, 25. decembra, od 13 do 20č. u Centralnom prostoru, održaće se jednodnevna izložba „Leptir (metamorfoza)“ autorke Gorjane Mićić.
Postavka izložbe obuhvata seriju od ukupno deset radova.
Pet radova čine slike na lepenci dimenzija 70×100 cm, izrađene kombinovanjem akrilnih boja, voska i ugljena. Na svakoj slici je prikazana po jedna ženska figura u trenutku preobražaja. Ideja je da se prikaže proces metamorfoze, analogno procesu holometabolizma u svetu insekata, koji obuhvata razvoj pojedinih vrsta u četiri faze: embrion, larva, lutka i imago (odrasla jedinka). Iz tog razloga, naziv izložbe je „Leptir (metamorfoza)“, s obzirom da su ženski aktovi prikazani u položajima nalik životnom ciklusu leptira, po kome i nose nazive.
Prilikom procesa preobražaja, stavljen je naglasak na oslobađanje unutrašnjeg bića, duboko skrivenog i izlovanog, što je posledica različitih psihičkih stanja čoveka prilikom suočavanja sa okolinom. Ženske figure prikazane u različitim položajima i fazama kroz koje ljudsko telo prolazi na putu preobražaja, rezultat su pažljivog posmatranja i želje da se posmatraču približi sam proces menjanja forme, kao i značaj uložene energije za postizanje takvog cilja. Na prikazanim ženskim aktovima se mogu uočiti stanja sputanosti i teskobe, nastala kao reakcija na dugoročno zadržavanje potisnutih emocija, ali i telesne promene kroz koje individua prolazi oslobađanjem od duboko usađenih nesigurnosti i stečenih pravila ponašanja.
Postavku čini i pet ženskih figura, izvedenih od modelovane čokolade. Svaka figura ima od 250-300g, od čega su dve figure rađene kombinovanjem bele i crne čokolade, a tri od samo bele čokolade. Figure su koncipirane tako da prate predstavljene aktove na slikama. Ideja je da publika kroz njih učestvuje, tako što će biti u mogućnosti da dodavanjem ili oduzimanjem materijala menja njihov oblik. Na taj način dobija se prilika za neposredno učestvovanje u procesu transformacije.