Loading Events
This event has passed.

Reč autorke, Emilije Rakić, o izložbi:

Serija slika koje predstavljam kreiraju scene apsurda.

Tokom procesa rada nižem elemente unapred utvrđenim redosedom; prvo enterijeru dodeljujem određene osobine, a zatim dalje ispitujem tako nastale okolnosti.

Ono što me zanima je to kakve uslove stvara ovako kontrolisana matrica, na kakvu se atmosferu i scenarije ona odnosi.

Na kreiranu pozornicu smeštam objekte koji stupaju u interakciju, ne samo između sebe, već i sa topologijom* prostora.

Ta koreografija između elemenata na platnu proizvodi apsurd, podstičući diskurs sa posmatračem. Sami elementi su celine za sebe ne samo po svom ograničenom obliku, več i po jedinstvenoj teksturi i boji. Ovi dvodimenzionalni oblici na taj način postižu i jednu vrstu nezavisnosti – određuju skup u okviru skupa (platna).

Grozničavi, nelagodni prostori sa odbačenim i raštrkanim figurama ostavljaju slobodu posmatraču da izmašta epilog i zaključi šta se dogodilo, odnosno da li je zatečeno stanje permanentno.

*topologija je disciplina, na određen način srodna geometriji, fundamentalna za mnoge matematičke oblasti a posebno za matematičku analizu, iako nije primarna matematička grana. Za njeno sveobuhvatno proučavanje potrebna su znanja iz teorije skupova, matematičke analize i algebre. Pojednostavljeno shvaćeno, možemo je tumačiti kao geometriju u kojoj zanemarujemo dimenzije objekata i njihove konkretne oblike. Sa stanovišta topologije ne pravimo razliku između objekata koji su dobijeni jedan iz drugog nekom neprekidom transformacijom (npr. Stiskanjem, istezanjem, uvrtanjem, okretanjem i slično), ali pravimo razliku ako te iste objekte sečemo, bušimo ili lepimo.

Reč topologija dolazi od grčkih reči τόπoς „mesto“ i λόꝩoς „reč“.

 

Otvaranje izložbe predviđeno je za nedelju, 6. jun u 18 časova.

Izložbu je moguće posetiti svakog dana od 17 do 20 časova, zaključno sa 13. junom.

Molimo Vas da poštujete mere za sprečavanje širenja virusa korona i da obratite pažnju na dozvoljen broj ljudi u prostorijama Ostavinske (13).