Loading Events
This event has passed.

Izložba „STUDENTI“ Departmana za fotografiju Akademije umetnosti iz Novog Sada otvara se u Ostavinskoj galeriji u petak, 5. aprila od 19 časova.

 

Fotografija je značajno promenila svoje lice i ulogu u 21. veku, a kreatori njenog novog značenja upravo su mladi ljudi čije poimanje umetnosti i umetničkog izražavanja prevazilazi standardne akademske okvire. Ova izložba presek je produkcije departmana za fotografiju tokom poslednjih pargodina koja objedinjuje zadate teme u okviru školskog programa ali i slobodne radove nastale kao završni izložbeni radovi studenata.

Na izložbi će biti predstavljeni radovi studenata: Sara Kecman, Darko Sretić, Miloš Točiković, Bela Benišek, Dejan Stanivuković, Aleksandar Danguzov, Mila Pejić, Anđela Cipar, Jovana Semiz, Maša Vujinović, Igor Šiler, Una Tomašević, Ivan Vuknić, Sandra Jakovljević, Ivana Čavić, Ognjen Tadić, David Popov Zoran Rašić, Teodora Ivkov, Aleksa Gajić, Sara Apostolović, Snežana Petković i Dragan Kurucić.

Departman za fotografiju jedan je od najmlađih na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. I pored toga ostvario je zavidne rezultate i pozicionirao se kao jedan od najprestižnijih u zemlji. Karakteriše ga rad u malim grupama (do pet studenata), širok raspon znanja kako iz praktičnog tako i teorijskog aspekta
fotografije, kao i studiozan rad u svim klasičnim umetničkim disciplinama. Sve to kreira širinu razmišljanja, interpolaciju različitih umetničkih disciplina ali i slobodu eksperimentisanja koja se ogleda u radovima studenata pa tako neki od njih izlaze iz klasičnog formata dvodomenzionalnog prostora fotografije izražavajući se kroz video, instalaciju, objekat, tekst, publikaciju…

THE STUDENTS

The photography has significantly changed its face and role in the 21st century, and the creators of its new meaning are young people whose perception of art and artistic expression goes beyond standard academic frameworks. This exhibition is a cross-section of the production of the department for photography over the last couple of years, which combines the given topics within the school curriculum, as well as the free works created as final exhibitions of students.

The exhibition will include works by students: Sara Kecman, Darko Sretić, Miloš Točiković, Bela Benišek, Dejan Stanivuković, Aleksandar Danguzov, Mila Pejić, Anđela Cipar, Jovana Semiz, Maša Vujinović, Igor Šiler, Una Tomašević, Ivan Vuknić, Sandra Jakovljević, Ivana Čavić, Ognjen Tadić, David Popov and Zoran Rašić.

The Department of Photography is one of the youngest at the Academy of Arts in Novi Sad. Nevertheless, already achieved enviable results and positioned as one of the most prestigious in the country. The specifics of the department are small group classes (up to five students), a wide range of knowledge both from the practical and the theoretical aspect of photography, and the studious work in all classical artistic disciplines. All this creates open mind thinking, the interpolation of different artistic disciplines, and the freedom of experimentation that is reflected in student work, so some of them come out of the classic form of a two-dimensional photo space, expressing themselves
through video, installation, object, text, publication…