Loading Events
This event has passed.

Projekat “Trilogy: Time, Space, Identity“ po treći i poslednji put okuplja mlade stvaraoce iz oblasti likovne i konceptualne umetnosti, fotografije i performansa, čija umetnička istraživanja crpe inspiraciju iz navedena tri koncepta koji definišu svako umetničko delo, kao i samog umetnika. U trećoj epizodi tema je identitet, gde je fokus na istraživanju sopstvenog identiteta onoliko koliko i ispitivanju načina na koje se naš identitet gradi, i u kojoj meri se menja u odnosu na vreme, prostor, ljude, događaje i stvari koje čine naš svakodnevni život. Pored toga, dovodi se u pitanje identitet umetničkog dela i njegovi relativni odnosi i karakteristike koje ga kao takvo čine.

Osnovno polazište bilo je održavanje umetničke prakse na savremenoj sceni neposredno pred i nakon završetka studija na umetničkim fakultetima i uspostavljane kontinuiteta proizvođenja umetničkih dela kroz konstantan diskurs, promišljanje, medjusobnu komunikaciju i saradnju umetnika/ca različitih generacija, senzibiliteta i poetika. Cilj je da jedna tema idejno podstakne i poveže njihove likovno i smisaono različite radove. Akcenat izložbene trilogije se daje na eksperimentalni pristup, interdisciplinarne ideje i preplitanje tradicionalne vizuelne umetnosti sa inovativnim rešenjima. U projektu učestvuju mlade istoričarke umetnosti, sa katedre za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, koje će čitav projekat pokriti stručnim tekstovima i biti uključene u vođenju izložbi.

3 koncepta, 3 termina.
Oktobar (Time) / Novembar (Space) / Decembar (Identity)
Termini stručnih vođenja će biti naknadno objavljeni.

————————————————————————————–

Polazeći od onog najintimnijeg, umetnici, kroz iščitavanje sopstvenih stranica ličnosti i dešifrovanje svojih odnosa sa savremenim svetom, publici ostavljaju jednu refleksiju društva kroz pojedinca, jedan vid ogledala gde će svako biti u stanju da kroz sopstvenu introspekciju oseti ili dopuni fragment sebe… da doživi fragment istine.

Kustosi: Una Knežević i Nikola Dimitrović
u saradnji sa istoričarkama umetnosti: Kristina Armuš i Zlata Vučetić

Izlagači: Autosugestija, Dimitrović Nikola, Đorđević Katarina, Gračanac Zlatan, Jeftić Nina, Jeremić Aleksandra Saša, Jovanović Katarina Allfa, Knežević Una, Milojević Sara, Mišković Marina, Ožegović Dunja, Popović Milica, Rakezić Aleksandar, Ristić Miodrag, Stojiljković Uroš.

Vizuelni identitet: Nikola Dimitrović