Loading Events
This event has passed.

Projekat “Trilogy: Time, Space, Identity“ po drugi put okuplja mlade stvaraoce iz oblasti likovne i konceptualne umetnosti, fotografije i performansa, čija umetnička istraživanja crpe inspiraciju iz navedena tri koncepta koji definišu svako umetničko delo, kao i samog umetnika. U drugoj epizodi tema je prostor, ispitivanje načina percepcije i vizualizacije prostora u kome obitavamo, imaginarnog, privatnog, javnog, mikro i makro prostora, kao i evaluiranje granica umetničkog dela koje se u takvom nalazi.

Osnovno polazište bilo je održavanje umetničke prakse na savremenoj sceni neposredno pred i nakon završetka studija na umetničkim fakultetima i uspostavljane kontinuiteta proizvođenja umetničkih dela kroz konstantan diskurs, promišljanje, medjusobnu komunikaciju i saradnju umetnika/ca različitih generacija, senzibiliteta i poetika. Cilj je da jedna tema idejno podstakne i poveže njihove likovno i smisaono različite radove. Akcenat izložbene trilogije se daje na eksperimentalni pristup, interdisciplinarne ideje i preplitanje tradicionalne vizuelne umetnosti sa inovativnim rešenjima. U projektu učestvuju mlade istoričarke umetnosti, sa katedre za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, koje će čitav projekat pokriti stručnim tekstovima i biti uključene u vođenju izložbi.

3 koncepta, 3 termina.
Oktobar (Time) / Novembar (Space) / Decembar (Identity)
Termini stručnih vođenja će biti naknadno objavljeni.

————————————————————————————–

Prostor je oduvek definisao fizičke i/ili imaginarne granice umetničkog dela. Ono se kao takvo sagledavalo i postojalo je zahvaljujući toj trodimenzionalnoj ravni, tom etru u kome obitavamo i u kom se krećemo, pritom zauzimajući određeni deo prostora na ovoj planeti, kao i u Univerzumu. Razmišljajući o njemu, neretko zaplivamo u more pitanja: čiji je prostor u kome živim? Da li postoji samo moj prostor koji mi niko ne može oduzeti? Da li ovaj prostor samo pozajmljujem? Šta je to mikro i makro prostor i kako na koga on deluje? Koliko je prostor važan za percepiranje umetničkog dela i kako se ono menja u zavisnosti od prostora u kome se nalazi? Gde su granice privatnog i javnog prostora i na koje načine te granice mogu da iščeznu? Mada je gotovo nemoguće dati precizne odgovore na ova skoro pa retorička pitanja, mi ćemo se potruditi da na svako od njih kroz umetnost ponudimo fragment odgovora, fragment istine.

Kustosi: Una Knežević i Nikola Dimitrović
u saradnji sa istoričarkama umetnosti: Kristina Armuš i Zlata Vučetić

Izlagači: Autosugestija, Dimitrović Nikola, Đorđević Katarina, Gračanac Zlatan, Jeftić Nina, Jeremić Aleksandra Saša, Jovanović Katarina Allfa, Knežević Una, Milojević Sara, Mišković Marina, Ožegović Dunja, Popović Milica, Rakezić Aleksandar, Ristić Miodrag, Stojiljković Uroš.

Vizuelni identitet: Nikola Dimitrović