Loading Events

Izložba crteža portreta

 

Ličnost kao refleksija trenutka, momentalne važnosti ali i trajne pozicije u jedinstvenom vremenu.
Revija svedoka i aktera, poziv na odmeravanje karaktera, pripadanja, tendencija i svrstavanja.
Stupite u nemi dijalog, posmatrajte posmatranje, zamenite identitete, i budite izvan vremena na 2 sekunde.